ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Марта 2012

Планування заходів з охорони праці на підприємстві за допомогою динамічного програмування

Email Печать PDF

Полукаров О.І. 

Важливою властивістю оптимальних рішень, які отримують на основі статичних математичних моделей, є їх стійкість у часі. Але в багатьох задачах прийняття рішень у сфері охорони праці основні параметри і обмеження, такі як сировинні і людські ресурси, змінюються у часі, що відзначає їх динамічний характер. Дійсно, збільшення тривалості планового періоду може істотно вплинути на правильність поточного вибору.

Завантажити

 


Вирішення задач управління в сфері охорони праці за допомогою методу експертних оцінок

Email Печать PDF

Полукаров О.І. 

Необхідність подальшого удосконалення існуючої системи управління охороною праці (СУОП) зумовлена змінами, що відбуваються в економіці та соціальній сфері країни. Розвиток різних форм власності та їхнє законодавче закріплення вимагає принципово нових підходів до розв'язання ряду питань у сфері охорони праці. Якщо раніше в особі єдиного власника виступала держава, то сьогодні суб'єктами трудових відносин поряд з державою стають власники недержавних організацій, а також самі працівники.

Завантажити

 


Особливості вирощування культур у садах і городах в умовах радіоактивного забруднення

Email Печать PDF

Міхеєв Ю.В., Пересипкіна Н.В. 

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС значна територія країни була забруднена довгоживучими радіоактивними речовинами (радіонуклідами), серед яких у першу чергу варто виділити стронцій-90 і цезій-137. Які ж ґрунти вважаються забрудненими, а які чистими? Відповісти на це питання нелегко. Справа в тому, що забрудненими вважаються ті ґрунти, на яких продукція рослинництва, містить кількість радіонуклідів, що перевищує умовно допустиму норму.

Завантажити

 


Особливості травматизму у вугільній промисловості

Email Печать PDF

Мітюк Л.О., Богуцький С.Ю. 

Вплив віку працівників та їхнього професійного досвіду роботи на стан виникнення випадків виробничого травмування раніше досліджувалося загалом, без виділення конкретних професій та осередків травмування [1]. Але в багатьох випадках з метою вжиття заходів щодо запобігання травмуванню виникає необхідність знати осередки травмування працівників конкретних професій з врахуванням їх віку та професійного досвіду роботи (ПДР).

Завантажити

 


Фактори, що впливають на готовність суб’єкта до дій у кризових ситуаціях

Email Печать PDF

Луц Т.Є., Руденко Н.О. 

Під екстримальними ситуаціями, у найзагальнішому вигляді, ми розуміємо ситуації, що відрізняються від типового ходу діяльності, або життєдіяльності, та пов’язані з максимальною напругою фізичних і психічних сил суб’єкту. До них, серед інших, можна віднести такі ситуації: виробничі – необхідність працювать зверх норми, аварії; побутові – несправність водопроводу і каналізації, побутової техніки; соціальні – сімейні негаразди, хвороби, смерть рідних і близьких; спортивні – предстартова лихоманка, апатія, мандраж.

Завантажити

 


Методи та засоби визначення радіаційного стану навколишнього середовища

Email Печать PDF

Луц Т.Є., Гуща О.В., Очкур С.С. 

Дієвим чинником забезпечення радіаційної безпеки є дозиметричний контроль за рівнями опромінення персоналу та за рівнем радіації в навколишньому середовищі. Оцінка радіаційного стану здійснюється за допомогою приладів, які називаються дозиметр та радіометр. Дозиметр – прилад для вимірювання потужності дози випромінювання. Радіометр – прилад для вимірювання ступеню забрудненості радіоактивними речовинами.

Завантажити

 


Актуальні питання дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів

Email Печать PDF

Луц Т.Є., Дідик К.Д. 

Проблема безпеки життєдіяльності (БЖД) людини і всього суспільства в сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності. БЖД обговорюється на сторінках газет і журналів, ученими, представниками громадськості, політичними діячами, тобто є об’єктом уваги всіх прошарків суспільства та держави. Учені давно почали турбуватися про небажані та негативні наслідки антропогенного впливу на природу й навколишнє середовище.

Завантажити

 


Вплив параметрів основних режимів контактного точкового зварювання на відносне енергетичне навантаження магнітного поля

Email Печать PDF

Левченко О.Г., Тимошенко О.М. 

Кількісне зростання видів та марок електрозварювального обладнання, що застосовується в промисловості з різними частотними діапазонами створюваних ними електромагнітних полів (ЕМП) вимагає контролю та дотримання санітарних норм [1] цього шкідливого та небезпечного виробничого фактора, розробки методів та засобів захисту обслуговуючого персоналу.

Завантажити

 


Економічна ефективність місцевої вентиляції для робочих місць зварників

Email Печать PDF

Левченко О. Г., Лук’яненко А. О. 

Аналіз фактичного стану умов праці в різних сферах народного господарства підтверджує необхідність значного розширення та поглиблення економічних досліджень, що дозволяють забезпечити вибір методів і засобів, які в найбільшій мірі направлені на досягнення оздоровчого ефекту при мінімальних затратах [1].

Завантажити

 


Моделювання складу насиченої пари при зварюванні легованих сталей

Email Печать PDF

Левченко О.Г., Безушко О.М.

Зварювальний аерозоль (ЗА) по характеру утворення відноситься до аерозолів конденсації і являє собою дисперсну систему, у якій дисперсною фазою є дрібні частинки твердої речовини й дисперсійним середовищем – газ або суміш газів. У складі зварювальних аерозолів можлива наявність оксидів металів та їхніх комплексних сполук, які в залежності від  застосовуваних зварювальних матеріалів можуть створювати фіброгенну, токсичну, а також комбіновану дією на організм.

Завантажити

 


Страница 6 из 7

Хмаринка тегівСейчас 25 гостей онлайн

Яндекс.Метрика


Календар подій

< Марта 2012 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

name=