ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

E-mail Печать PDF

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
ШОСТОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (з участю студентів)


ПРОГРАМА ТА НАУКОВІ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
10-11 ЛИСТОПАДА 2011 р.

 

Завантажити

 

КИЇВ НТУУ ―КПІ 2011

УДК 614.8

 Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів Шостої науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 10-11 листопада 2011 р. –К.: НТУУ ―КПІ, 2011. - 110 с.


У збірнику представлені програма та наукові праці учасників Шостої науково-методичної конференції (з участю студентів) ―Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки‖, що відбулася у м. Києві 10-11 листопада 2011 р.
Наведено результати наукових досліджень щодо безпеки на виробництві,
екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності, а також методичних доробок щодо викладання дисципліни ―Безпека життєдіяльності та охорона праці‖ у вищих навчальних закладах освіти.Оргкомітет конференції:
Левченко О.Г., докт.техн.наук, зав.каф. ОПП та ЦБ (голова) Полукаров Ю.О., канд.техн.наук, доц. (співголова)
Демчук Г.В., канд.техн.наук, доц. (член оргкомітету) Луц Т.Є., ст.викладач, (член оргкомітету)Дата проведення конференції – 10-11 листопада 2011 року.

Місце проведення конференції – кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки НТУУ ―КПІ‖, навчальний корпус № 22, кімн. 517 (м. Київ, вул. Борщагівська, 115/3)

Рецензент - Розен В.П., канд.техн.наук, проф., зав.каф. АУЕК НТУУ ―КПІ‖ Матеріали конференції розглянуто і схвалено на засіданні кафедри
охорони праці, промислової та цивільної безпеки. Протокол № 3 від 27.10.11 р.Віддруковано з представлених в електронному вигляді авторських оригіналів.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за грамотність і правильність оформлення матеріалів, за об’єктивність добору та точність викладених фактів, а також використаних відомостей, які не підлягають відкритому опублікуванню.
Редакційна колегія може не поділяти точки зору авторів.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ*


10 листопада 2011 р. – перший день роботи конференції
10.00 – Відкриття конференції. Привітання учасників конференції.
О.Г.Левченко – голова оргкомітету.
10.15 – Використання комп’ютерних навчальних систем для підвищення ефективності управління охороною праці. Ткачук К.Н., Астафєєв Д.М.
10.30 – Про особливості розгляду правових питань в розділі «Охорона праці»
дипломних проектів бакалаврів. Гавриш С. А.
10.45 – Електричні поля промислової частоти поблизу електроустановок надвисокої напруги. Сабарно Р.В., Сабарно Л.Р., Севастюк І.М., Вишневський О.С., Мельник А.М.
11.00 – Стандарти, нормативні акти і документи з охорони праці, що розробляються підприємствами галузі телекомунікацій. Гавриш С. А.,
Гавриш А.С.
11.15 – Особливості безпечного виконання робіт у діючих електроустановках під робочою напругою. Сабарно Р.В., Сабарно Л.Р., Севастюк І.М., Губеня З.С., Стадник В.Г.
11.30 – Перерва.
11.45 – Підвищення ефективності управлінської діяльності шляхом впровадження сучасних математичних методів. Полукаров О.І., Матюша Т.В.
12.00 – Анализ травматизма в строительстве и рекомендации по его снижению.
Полукаров Ю.А., Карась А.С.
12.15 – Вплив шумових забруднень на стан людини. Зацарний В.В., Коновець А.А., Зубковський Д.М.
12.30 – Опис алгоритму математичного моделювання показників виробничого травматизму. Полукаров О.І., Путін О.Ю.
12.45 – Система безпеки організації – шляхи удосконалення. Гусєв А.М.
13.00 – Обідня перерва.
14.00 – Деякі аспекти біологічного впливу лазерного випромінювання на організм людини і заходи захисту від нього на виробництві. Демчук Г.В.,
Макарець Д.Л., Огієнко О.С.
14.15 – Основні шкідливі чинники у виробництві захисного одягу.
Третякова Л.Д., Охріменко П.В.
14.30 – Обзор стандартов рабочего места оператора ПК. Праховник Н.А., Войтова А.В., Пустовит М.А.
14.45 – Эволюция мониторов персональных компьютерных систем и их
влияния на здоровье пользователей. Праховник Н.А., Жук С.В.
15.00 – Відбір персоналу для роботи в чистих приміщеннях. Орленко А.Т., Полукаров Ю.О., Перерва Є.С.
15.15 – Захист від забруднень при експлуатації чистих приміщень.
Орленко А.Т., Полукаров Ю.О., Савчук О.В.
15.30 – Закінчення першого дня роботи конференції.

11 листопада 2011 р. – другий день роботи конференції
10.00 – Влияние микроклиматических условий в выработках рудных шахт на производительность труда горняков. Ковтун И.Н., Лапшина Д.А.,
Луц А.О.
10.15 – Сучасні системи опалення виробничих приміщень. Третякова Л.Д., Луц Т.Є.
10.30 – Сучасний досвід у використанні і стандартизації засобів
індивідуального захисту працюючих від дії лазерного випромінювання.
Демчук Г.В., Макарець Д.Л., Огієнко О.С.
10.45 – Прогнозування та оцінка радіаційної обстановки як науковий метод захисту населення від аварійного забруднення АЕС. Маслов Є.П.
11.00 – Аналіз стану виробничого травматизму в Україні за 9 місяців 2011 р.
Мітюк Л.О., Таірова Т.М., Луц А.О., Богуцький С.Ю.
11.15 – Оцінка хімічної обстановки в системі цивільного захисту населення
України. Міхеєв Ю.В., Коваленко О.В.
11.30 – Перерва.
11.45 – Основні причини нещасних випадків на виробництві за 9 місяців в 2011 р. Мітюк Л.О., Таірова Т.М., Сачук В., Стрикун В.
12.00 – Оцінка сучасної екологічної ситуації в світі. Землянська О.В., Голинська Ю.Г.
12.20 – Вплив іонізуючого випромінювання на життя та здоров’я людей.
Землянська О.В., Іващенко Ю.В., Федоренко Т.О.
12.40 – Діагностика захворювань на раній стадії. Комар В.П.
13.00 – Обідня перерва.
14.00 – Сучасні джерела антропогенного забруднення атмосфери.
Землянська О.В., Мельничук Г.С., Гусар Т.В.
14.15 – Неконтрольовані втрати природного багатства і вплив їх на навколишнє середовище та здоров’я людей. Луц Т.Є., Битик Я.Ю.
14.30 – Робота з приладами та апаратами у розкрійному цеху швейного виробництва. Луц Т.Є., Чіркова К.М.
14.45 – Вплив телекомунікаційних технологій на людину. Праховнік Н.А., Троцький С.О.
15.00 – Виступи учасників конференції.
15.15 – Заключне слово. О.Г.Левченко – голова оргкомітету.
15.30 – Прийняття рішень. Закриття конференції.


* У ході конференції у програмі можливі зміни

 

Хмаринка тегівСейчас 9 гостей онлайн

Яндекс.Метрика


Календар подій

< Марта 2012 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

name=