ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ П’ЯТОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (з участю студентів)

E-mail Печать PDF

 

ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ  ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 

 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

ПЯТОЇ НАУКОВОЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (з участю студентів)

 

 

 

ПРОГРАМА ТА НАУКОВІ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

 

24-25 травня 2011 р.

 

Завантажити

 

 

КИЇВ  НТУУ КПІ 2011


 

 

 

УДК 614.8

 

 

Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів Пятої  науково-методичної  конференції участю студентів),  м. Київ, 24-25 травня 2011 р. К.: НТУУ КПІ, 2011. - 156 с.

 

 

У збірнику представлені програма та наукові праці учасників Пятої науково-методичної конференції участю студентів) Проблеми  охорони праці, промислової та цивільної безпеки‖, що відбулася у м. Києві 24-25 травня

2011 р.

Наведено результати наукових досліджень щодо безпеки на виробництві, екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності, а також методичних доробок щодо  викладання дисципліни Безпека  життєдіяльності та охорона праці‖  у

вищих навчальних закладах освіти.

 

 

 

Оргкомітет конференції:

Левченко О.Г., докт.техн.наук, зав.каф. ОПП та ЦБ (голова) Полукаров Ю., канд.техн.наук, доц. (співголова)

Сабарно Р.В., канд.техн.наук, доц. (член оргкомітету)

Луц Т.Є., ст.викладач, (член оргкомітету)

 

 

 

Дата проведення конференції 24-25 травня 2011 року.

 

 

Місце проведення конференції кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки НТУУ КПІ‖, навчальний корпус 22, кімн. 517 (м. Київ, вул. Борщагівська, 115/3)

 

Рецензент - Розен В., канд.техн.наук, проф., зав.каф. АУЕК НТУУ КПІ‖ Матеріали конференції розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

охорони праці, промислової та цивільної безпеки. Протокол № 6 від 23.03.11 р.

 

 

 

Віддруковано з представлених в електронному вигляді авторських оригіналів.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за грамотність і правильність оформлення матеріалів, за обєктивність добору та точність  викладених   фактів,  а  також  використаних  відомостей які  не підлягають відкритому опублікуванню.

Редакційна колегія може не поділяти точки зору авторів.


 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА   КОНФЕРЕНЦІЇ*

 

 

24 травня 2011 р. перший день роботи конференції

10.00 Відкриття конференції. Привітання учасників конференції. О.Г.Левченко голова

оргкомітету.

10.15 Моделювання складу насиченої пари при зварюванні легованих сталей. Левченко

О.Г., Безушко О.М.

10.30 Економічна ефективність місцевої вентиляції для робочих місць зварників.

Левченко О. Г., Лукяненко А. О.

10.45 Вплив параметрів основних режимів контактного точкового зварювання на відносне енергетичне навантаження магнітного поля. Левченко О.Г., Тимошенко О.М.

11.00 Реалізація аналітичних функцій в інформаційних системах з наглядової діяльності. Ткачук К.Н.

11.15 Теоретичні основи застосування імітаційного моделювання в сфері охорони

праці. Ткачук К.Н.

11.30 Перерва.

11.45 Особливості забруднення повітря робочої зони паро-газовими речовинами на підприємствах галузі телекомунікації. Вибір та застосування засобів захисту працюючих. Гавриш С.А., Гавриш А.С.

12.00 Використання багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки та їх складових в сучасних компютеризованих системах управління охороною праці. Каштанов С.Ф., Чернушак І.І.

12.15 Конструкция комбинированной пылеподавляющей забойки скважинного заряда.

Ковтун И.Н., Гурин А.А., Луц А.О., Демчук Н.Г.

12.30 Зниження концентрації шкідливих речовин в підземних виробках при використанні машин з дизельним двигуном. Ковтун І.М., Лапшин О.Є., Савченко О.П., Раухвергер І.А.

12.45 Особливості травматизму у вугільній промисловості. Мітюк Л.О., Богуцький

С.Ю.

13.00 Обідня перерва.

14.00 Особливості вирощування культур у садах і городах в умовах радіоактивного забруднення. Міхеєв Ю.В., Пересипкіна Н.В.

14.15 Вирішення задач управління в сфері охорони праці за допомогою методу експертних оцінок. Полукаров О.І.

14.30 Заходи безпеки при роботі з пестицидами в наукових лабораторіях. Гаврикова

В.С., Орленко А.Т.

14.45 Застосування регресійного аналізу для підвищення ефективності планування заходів з охорони праці зварників. Полукаров Ю.О.

15.00 Оцінка ризику професійної захворюваності у працюючих. Полукаров Ю.О.

15.15 Плакати як засіб пропаганди охорони праці на виробництві. Полукаров Ю.О., Марковський О.В.

15.30 Випадок на повітряній лінії електропередавання напругою 330 кВ. Сабарно Р.В., Гречко В.В.

15.45 Електричні параметри тіла людини під напругою з частотою 50 Гц. Сабарно Р.В., Севастюк І.М., Гречко В.В.

16.00 Закінчення першого дня роботи конференції.

16.15 Планування заходів з охорони праці на підприємстві за допомогою динамічного програмування. Полукаров О.І.


 

 

 

 

 

 

25 травня 2011 р. другий день роботи конференції

10.00 Сучасні системи захисту персоналу під час експлуатації об’єктів ядерної енергетики. Третякова Л.Д., Мітюк Л.О.

10.15 Підвищення безпеки технологічного процесу розколу гранітних блоків.

Фоменко І.О.

10.30 Шкідливі та небезпечні фактори при експлуатації абразивного інструменту.

Фоменко І.О.

10.45 Інформаційно-вимірювальна система підвищення ефективності забезпечення охорони праці та екологічної безпеки експлуатації систем трубопровідного

транспорту. Фоменко І. О., Шиян В.Д.

11.00 Проблеми і перспективи інноваційного розвитку спеціальних засобів індивідуального захисту працівників ОВС. Фоменко І.О.,Шиян В.Д.

11.15 Особливості визначення стану умов праці в сучасному офісі. Арламов О.Ю.

11.30 Перерва.

11.45 Порушення процесів життєдіяльності організму при біологічному впливі радіації. Землянська О.В.

12.00 АЕС вчора, сьогодні, завтра. Землянська О.В., Жадан І., Рудковська Ю.

12.15 Вплив аварії на АЕС Фукусіма-1‖ на життєдіяльність людей. Землянська

О.В., Зяхор Д. Ю., Щеглюк О.Ю.

12.30 Актуальні питання дисципліни ―Безпека життєдіяльності для студентів вищих навчальних закладів. Луц Т.Є., Дідик К.Д.

12.45 Методи та засоби визначення радіаційного стану навколишнього середовища.

Луц Т.Є., Гуща О.В., Очкур С.С.

13.00 Обідня перерва.

14.00 Фактори, що впливають на готовність субєкта до дій у кризових ситуаціях.

Луц Т.Є., Руденко Н.О.

14.15 Деякі аспекти управління охороною праці на малих підприємствах видавничо-

поліграфічної галузі. Мацапура Д., Демчук Г.В.

14.30 Проблеми охорони праці і екології при виготовленні фотополімерних друкарських форм та можливі способи їх вирішення. Шепельова А., Кабиш А.,

Немеш Я., Демчук Г.В.

14.45 Вибір параметрів контролю у системі діагностування ізоляції електричних кабельних мереж. Сабарно Л.Р., Севастюк І.М.

15.00 Базисні та ефективні методи вибухового подрібнення обводнених порід на кар’єрах. Козлов С.С., Козьяков В.С. Козлов Д.С., Пінчук О.О.

15.15 Проектування турбулентно вентилюємих чистих приміщень. Орленко А.Т.,

Похилько С.М.

15.30 Застосування автоматизованої системи управління шахтним електровозом для підвищення рівня безпеки праці. Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г.,

Закладний О.О.

15.45 Застосування системи УТАС для підвищення рівня охорони праці при видобутку вугілля з тонких пластів. Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г., Закладний О.О.

16.00 Виступи учасників конференції.

16.15 Заключне слово. О.Г.Левченко голова оргкомітету.

16.30 Прийняття рішень. Закриття конференції.

 

* У ході конференції у програмі можливі зміни

 

 

Хмаринка тегівСейчас 17 гостей онлайн

Яндекс.Метрика


Календар подій

< Марта 2012 >
П В С Ч П С В
      1 2 3
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

name=