Прогнозування та оцінка радіаційної обстановки як науковий метод захисту населення від аварійного забруднення АЕС

Печать

Маслов Є.П. 
Прогнозування - це науково обґрунтований метод розвитку та розв'язку ситуаційних задач та процесів на основі яких-небудь даних; судження про стан якого-небудь явища у майбутньому.
Прогнозування радіаційної обстановки (ПРО) - це науковий метод про закони, способи та методи розробки прогнозів вірогідних параметрів та характеристик в зонах радіаційного забруднення при аварійному чи ціле направленому забрудненні середовища проживання людини.

Завантажити