Вплив іонізуючого випромінювання на життя та здоров’я людей

Печать

Землянська О.В., Іващенко Ю.В., Федоренко Т.О. 
Основну частину іонізуючого опромінення населення земної кулі одержує від природних джерел випромінювання. Більшість з них такі, що уникнути опромінення від них неможливо.
Іонізуючим випромінюванням називають потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. Найчастіше зустрічаються такі різновиди іонізуючих випромінювань, як рентгенівське і гамма-випромінювання, потоки альфа-частинок, електронів, нейтронів і протонів.

Завантажити