ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Марта 2012

Робота синхронних електродвигунів з урахуванням зміни рівня напруги мережі живлення

Email Печать PDF

Закладний О.М., Оборонов Т.Ю. 
Відомо, що під математичною моделлю елемента схеми електропостачання розуміється сукупність математичних рівнянь, їх коефіцієнтів і нерівностей, що описують певний стан або процеси в елементі. Універсальних математичних моделей елементів які повною мірою відображають процеси, що відбуваються в них, не існує. Тому в моделі зазвичай виділяють ті властивості елемента, які домінують в даному процесі, і нехтують властивостями, мало впливають на результат розрахунків.

Завантажити

 

 


Основні шкідливі чинники у виробництві захисного одягу

Email Печать PDF

Третякова Л.Д., Охріменко П.В. 
Раціональна організація виробничого процесу дає змогу підвищити ефективність праці, зменшити рівень професійних захворювань і таким чином знизити собівартість виробів і забезпечити економічність виробництва. Захисний одяг це продукцією масового споживання і його вартістю є найважливішим фактором, який визначає конкурентну спроможність продукції. Один з важливіших напрямів в організації трудового процесу – мінімізація впливу на працівників шкідливих чинників.

Завантажити

 

 


Сучасні системи опалення виробничих приміщень

Email Печать PDF

Третякова Л.Д., Луц Т.Є. 
Нині в Україні залишається актуальною проблема створення задовільних температурних умов у виробничих приміщеннях в осіннє-зимовий період. За оцінками експертів більш як 70 відсотків виробництв мають незадовільні режими теплопостачання. На раціональний вибір системи опалення впливає багато чинників, серед яких найважливішими є: доступність до певного виду палива; екологічні аспекти; проектно-архітектурні рішення; обсяги приміщень; фінансові можливості підприємства.

Завантажити

 

 


Використання комп’ютерних навчальних систем для підвищення ефективності управління охороною праці

Email Печать PDF

Ткачук К.Н., Астафєєв Д.М. 
Донедавна в Україні не було вищих навчальних закладів, які б готували фахівців з охороні праці і безпечної життєдіяльності. Така ситуація призвела до того, що на посади фахівців і керівників служб (відділів) охорони праці різних рівнів призначаються особи, що мають певний досвід роботи в цій області та обізнані з чинними нормативними документами.

Завантажити

 

 


Особливості безпечного виконання робіт у діючих електроустановках під робочою напругою

Email Печать PDF

Сабарно Р.В., Сабарно Л.Р., Севастюк І.М., Губеня З.С., Стадник В.Г. 
Вступ. Небезпека експлуатації електроустановки (ЕУ) зумовлюється:
- можливістю прямого дотику до струмовідних частин під напругою;
- можливістю непрямого дотику до металевих корпусів ЕУ;
- можливістю ураження напругою кроку.
Експлуатації ЕУ притаманні такі відмінні особливості:
- значна кількість можливих схем включення людини в електричне коло;
- багатогранність наслідків ураження людини електричним струмом;
- неможливість дистанційного (без дотику) визначення небезпеки.

Завантажити

 

 


Електричні поля промислової частоти поблизу електроустановок надвисокої напруги

Email Печать PDF

Сабарно Р.В., Сабарно Л.Р., Севастюк І.М., Вишневський О.С., Мельник А.М. 
Вступ. У 50-ті роки минулого століття у Радянському Союзі почали експлуатувати так звані “магістральні електричні мережі” і відповідні підстанції надвисокої напруги (НВН, 330 кВ і більше). Ці мережі призначені для обміну електричною енергією між великими енергетичними системами. Із підвищенням напруги електричних мереж з’явилися скарги працівників на погіршення самопочуття під час виконання робіт у таких електроустановках (ЕУ).

Завантажити

 

 


Вплив телекомунікаційних технологій на людину

Email Печать PDF

Праховник Н.А., Троцький С.О. 
В процесі еволюції біосфера постійно перебуває під впливом електромагнітних полів (ЕМП) Землі. Нині людство широко використовує штучні джерела ЕМП у різних галузях науки і техніки, особливо, у мобільному і стільниковому зв’язку. Проблема електромагнітного забруднення навколишнього середовища постала лише тоді коли було виявлено небезпечний вплив ЕМП на здоров'я людини. Людина має п’ять органів чуття за допомогою яких сприймає оточуючий світ та орієнтується в просторі.

Завантажити

 

 


Эволюция мониторов персональных компьютерных систем и их влияния на здоровье пользователей

Email Печать PDF

Праховник Н.А., Жук С.В. 
Как отмечает [1], компьютерная техника является источником излучений и электромагнитных полей, а также местом накопления статического электричества, потенциально опасного для человека. Из всех устройств, связанных с персональным компьютером, для здоровья наибольшую потенциальную опасность представляет монитор. Он сочетает относительно высокий уровень излучения и сравнительно малое расстояние до человека.

Завантажити

 

 


Обзор стандартов рабочего места оператора ПК

Email Печать PDF

Праховник Н.А., Войтова А.В., Пустовит М.А. 
В настоящее время все большее количество людей пользуется компьютером в своей повседневной работе. В первую очередь, это IT-специалисты: операторы ПК, программисты, системные администраторы, но с каждым годом всё большему количеству офисных сотрудников необходим ПК. Для многих персональный компьютер стал основным рабочим инструментом.

Завантажити

 

 


Анализ травматизма в строительстве и рекомендации по его снижению

Email Печать PDF

Полукаров Ю.А., Карась А.С. 
Производственный травматизм, как следствие несчастных случаев и аварий, уже давно стал проблемой не только в Украине, но и в других странах. Рост строительства в последние годы вызывает необходимость повышения технического уровня производства, улучшения условий работы, решения вопросов безопасности.

Завантажити

 

 


Страница 1 из 7

Хмаринка тегівСейчас 14 гостей онлайн

Яндекс.Метрика


Календар подій

< Марта 2012 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

name=