ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Четверг, 15 Марта 2012

Діагностика захворювань на раній стадії

Email Печать PDF

Комар В.П. 
Здоров’я людини визначається як стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя. В результаті дії на організм шкідливих факторів зовнішнього середовища (фізичних, хімічних, біологічних, соціальних), його генетичних дефектів цей стан порушується - викликає хвороби.
Організм реагує на хворобу частковою зміною фізіологічних процесів. Порівнюючи ці зміни з нормальним станом організму можна виділити зовнішні ознаки хвороби.

Завантажити

 

 


Влияние микроклиматических условий в выработках рудных шахт на производительность труда горняков

Email Печать PDF

Ковтун И.Н., Лапшина Д.А., Луц А.О. 
По данным исследований температура воздуха в забоях при проходке выработок превышает допустимые значения и составляет 29...30 С. Всего было обследовано 18 пунктов, начиная от устья воздухоподающего ствола и заканчивая устьем вентиляционного ствола. Температура воздуха на поверхности шахты составляла 32,2°С, а относительная влажность - 54 %.

Завантажити

 


Сучасні джерела антропогенного забруднення атмосфери

Email Печать PDF

Землянська О.В., Мельничук Г.С., Гусар Т.В. 
Маса атмосфери нашої планети дуже мала – всього лише одна мільйонна маси Землі. Але її наявність визначає загальний тепловий режим поверхні нашої планети, захищає від шкідливого космічного та ультрафіолетового випромінювання. Циркуляція атмосфери впливає на місцеві кліматичні умови, а через них – на режим річок, ґрунтово-рослинний покрив та на процеси рельєфоутворювання. Аналіз спостережень штучних супутників та даних, одержані за допомогою геофізичних ракет, показав, що верхня межа атмосфери проходить на висоті 2000-3000 км.

Завантажити

 


Вплив іонізуючого випромінювання на життя та здоров’я людей

Email Печать PDF

Землянська О.В., Іващенко Ю.В., Федоренко Т.О. 
Основну частину іонізуючого опромінення населення земної кулі одержує від природних джерел випромінювання. Більшість з них такі, що уникнути опромінення від них неможливо.
Іонізуючим випромінюванням називають потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. Найчастіше зустрічаються такі різновиди іонізуючих випромінювань, як рентгенівське і гамма-випромінювання, потоки альфа-частинок, електронів, нейтронів і протонів.

Завантажити

 

 


Оцінка сучасної екологічної ситуації в світі

Email Печать PDF

Землянська О.В., Голинська Ю.Г. 
Наприкінці XX століття людство опинилося у пастці гострих екологічних проблем власного соціально-економічного розвитку. Кількісне та якісне нарощування обсягів енергоречовинного обміну між суспільством і природним середовищем, прискорення темпів науково-технічного прогресу, залучення до господарського обороту дедалі більшої маси природних ресурсів, зростання масштабів природокористування та посилення антропогенного тиску на довкілля створило напружену ресурсно-екологічну ситуацію. Вона є критичною з огляду на асиміляційні та відновлювальні можливості біосфери.

Завантажити

 

 


Вплив шумових забруднень на стан людини

Email Печать PDF

Зацарний В.В., Коновець А.А., Зубковський Д.М. 
Людина завжди жила в світі звуків і шуму. Для всього живого, у тому числі й людини, звук є одним з чинників навколишнього середовища. У природі гучні звуки рідкісні, шум відносно слабкий і нетривалий. Поєднання звукових подразників дає тваринам і людині час, необхідний для оцінки цих подразників, їхнього характеру і формування відповідної реакції. Та завжди існувала проблема негативного впливу значного шуму на живі об’єкти.

Завантажити

 


Сучасний досвід у використанні і стандартизації засобів індивідуального захисту працюючих від дії лазерного випромінювання

Email Печать PDF

Демчук Г.В., Макарець Д.Л., Огієнко О.С. 
Очі людини - це чудовий орган відчуття, динамічний діапазон якого -106:1 - дозволяє нам бачити свою дорогу і безмісячною ніччю, коли світять тільки зірки, і вдень - при найяскравішому сонячному освітленні. Наші очі добре пристосовані для сприйняття видимого світла з довжинами хвиль в діапазоні 380-750 нм. Саме кольори, що відповідають цьому спектральному діапазону, характерні для природи, що оточує нас. Але в природі на Землі немає джерел, здатних забезпечити таку ж інтенсивність світла, яку створюють сучасні лазери.

Завантажити

 


Деякі аспекти біологічного впливу лазерного випромінювання на організм людини і заходи захисту від нього на виробництві

Email Печать PDF

Демчук Г.В., Макарець Д.Л., Огієнко О.С. 
Розширене застосування лазерних установок у різних галузях діяльності людини сприяє залученню великої кількості працівників для їх обслуговування. Поряд з унікальними властивостями (спрямованість і величезна щільність енергії в промені) і перевагами перед іншим устаткуванням лазерні установки створюють певну небезпеку для здоров'я обслуговуючого персоналу. Результат впливу лазерного випромінювання визначається як фізіологічними властивостями окремих тканин (відбиваючою і поглинаючою здатністю, теплоємністю, акустичними і механічними властивостями), так і характеристиками лазерного випромінювання (енергія в імпульсі, щільність потужності, довжина хвилі, тривалість дії, площа опромінювання) [1].

Завантажити

 


Система безпеки організації – шляхи удосконалення

Email Печать PDF

Гусєв А.М. 
Світова тенденція спрямована на полегшення перетинання кордонів як громадян різних держав, так і товарам. Це ставить більш жорсткі вимоги до якості та собівартості товарів та загострює конкуренцію між виробниками. Тому стратегічний розвиток організацій повинен бути спрямований на підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності. Виходячи із сучасних поглядів управління, це можливо забезпечити ґрунтуючись на використанні систем менеджменту. Стандарти менеджменту ISO серій 9000 і 14000 являють собою ефективний і повсюдно використовуються, як алгоритм дій підприємства у відповідь на вимоги споживача.

Завантажити

 


Стандарти, нормативні акти і документи з охорони праці, що розробляються підприємствами галузі телекомунікацій

Email Печать PDF

Гавриш С.А., Гавриш А.С. 
Нормативною основою забезпечення охорони праці на підприємствах галузі телекомунікацій, як і інших галузей суспільного виробництва є Державні стандарти України (ДСТУ), нормативно-правові акти з охорони праці, які поширюються на один або кілька видів економічної діяльності (НПАОП), міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, які чинні в Україні, Державні санітарні норми (ДСН), Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН), Державні будівельні норми (ДБН).

Завантажити

 


Страница 3 из 4

Хмаринка тегівСейчас 16 гостей онлайн

Яндекс.Метрика


Календар подій

< Марта 2012 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

name=